Klacht over een medewerker of aanbieder van zorg

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld door een medewerker van Maatschappelijke Zaken HBEL. Of door een medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam. U kunt ook een klacht indienen over een aanbieder van zorg of hulp die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Klacht over medewerker Maatschappelijke Zaken HBEL

Heeft u gesproken met een medewerker van de HBEL over zorg en ondersteuning? En heeft u een klacht over de wijze waarop u door deze medewerker bent behandeld? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van Maatschappelijke Zaken HBEL. Dit kan op verschillende manieren:

  • Telefonisch via 035 - 528 12 47
  • Schriftelijk door te schrijven naar: Maatschappelijke Zaken (HBEL), t.a.v. klachtencoördinator HBEL, postbus 5, 1270 AA Huizen
  • Per e-mail: gemeente@huizen.nl
  • Via het online klachtenformulier op de website Maatschappelijkezaken.nl

Klacht over medewerker Jeugd- en Gezinsteam

Bent u ontevreden over de manier waarop (een medewerker van) het Jeugd- en Gezinsteam u heeft geholpen? Dan kunt u een klacht indienen via jeugdengezin@eemnes.nl of telefonisch via 06 - 20 85 56 44.

Klacht over aanbieder van zorg of hulp

Heeft u een klacht over een aanbieder van zorg of hulp? En valt de dienst van die aanbieder onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Eemnes? Dan kunt u uw klacht melden bij een centraal regionaal klachtenbureau. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website Maatschappelijkezaken.nl