Stichting Noodhulp Eemnes

De Stichting Noodhulp Eemnes kan financiële hulp verlenen aan inwoners van Eemnes, die in acute financiële nood verkeren en geen beroep (meer) kunnen doen op de bestaande wettelijke regelingen. De Stichting Noodhulp Eemnes beoordeelt de aanvragen voor noodhulp en neemt binnen een week of bij zeer urgente zaken binnen 48 uur, een beslissing.

Voor wie?

De Stichting Noodhulp Eemnes is bedoeld voor gezinnen of alleenstaanden die worden geconfronteerd met een acute financiële tegenslag. En die op dat moment, elders, geen financiële ondersteuning kunnen krijgen. De stichting helpt Eemnessers eenmalig met een nijpend financieel probleem. Met name daar waar niet, of niet tijdig, een beroep kan worden gedaan op bestaande wettelijke regelingen.

Hoe vraagt u noodhulp aan?

U kunt zelf contact opnemen met hulpverleners van:

Zij helpen u graag bij uw aanvraag om noodhulp en weten de weg naar Stichting Noodhulp Eemnes.

Privacy

De gegevensbehandeling valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er geldt een geheimhoudingsplicht. Er worden alleen gegevens aan een belanghebbende verstrekt als dat verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van bepalingen in het privacyreglement.

Wilt u de stichting steunen?

De Stichting Noodhulp Eemnes heeft alleen kans van slagen als maatschappelijke organisaties, kerken, ondernemers, verenigingen en particulieren bereid zijn financieel in de bres te springen. Wilt u de stichting steunen als particulier of als ondernemer? Uw financiële bijdrage is meer dan welkom op bankrekening NL81RABO 0301 7811 17. De stichting heeft een ANBI status.

Meer informatie

Meer informatie over Stichting Noodhulp Eemnes kunt u lezen in deze brochure of op de website van Stichting Noodhulp Eemnes 

De stichting is bereikbaar via e-mail: Stichtingnoodhulp.eemnes@gmail.com