WOO-verzoek

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt van de Woo is openbaarheid van informatie. Bepaalde informatie is openbaar beschikbaar, zoals verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen en besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders. Sommige informatie moet (tijdelijk) geheim blijven. Zoals vertrouwelijke gegevens over bedrijven of grondverkopen. U kunt een Woo-verzoek indienen als de informatie te maken heeft met een publieke taak. 

Woo-verzoek per e-mail

Stuur uw Woo-verzoek bij voorkeur via e-mail naar info@eemnes.nl.

Woo-verzoek via brief

Lukt het niet om uw Woo-verzoek via e-mail te sturen, dan kunt u deze per post indienen. Stuur uw brief naar Gemeente Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Geef in uw verzoek aan over welk onderwerp het gaat en welke documenten u wilt ontvangen. Vermeld ook uw naam en adres. Geef ook uw telefoonnummer door. Zo kunnen wij bij vragen over uw verzoek contact met u opnemen. 

Besluit gemeente

Volgens de wet heeft de gemeente 4 weken de tijd om uw verzoek te behandelen. Als wij u Woo-verzoek hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn, neemt de behandelaar binnen 2 weken contact op. Soms zijn 2 weken niet genoeg om de gewenste informatie bij elkaar te zoeken. Wij kunnen dan afspraken met u maken over welke informatie u als eerste wilt ontvangen.

Kosten

Let op: voor het maken van kopieën van documenten kunnen we kosten in rekening brengen.

Contactpersoon

In de Woo is ook vastgelegd dat gemeenten een contactpersoon moeten hebben. De contactpersoon is er om al uw vragen te beantwoorden over de Woo. Heeft u vragen, bel telefoonnummer 14 035.