Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat ook in waar en hoeveel er gebouwd mag worden. Een bestemmingsplan geeft onder meer aan waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen. Of waar ergens een sportcomplex, camping of manege is toegestaan.  

Omgevingsplannen per 1 januari 2024

Bestemmingsplannen zijn per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in. Bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid. Ook een aantal landelijk geldende regels zijn onderdeel van het omgevingsplan.

Het omgevingsplan geldt voor iedereen: bewoners, bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. Via Regels op de kaart kunt u het omgevingsplan van de gemeente bekijken of via bekendmakingen.