Steiger, container of bouwkraan plaatsen

Als u tijdelijk iets op gemeentegrond wilt plaatsen dan moet u dit melden bij de gemeente. Zoals het plaatsen van containers, steigers of een bouwkraan. Een melding doet u uiterlijk 10 dagen voor u de objecten gaat plaatsen op gemeentegrond. Als de verkeersveiligheid of openbare orde in gevaar komt kunnen we uw aanvraag afwijzen.

Meesturen

  • Tekening van de locatie of luchtfoto met daarop de objecten ingetekend
  • Verkeersplan als er wegen worden afgezet

Aanmelden

U heeft DigiD of eHerkenning nodig voor het aanmelden van objecten op gemeentegrond. U betaalt direct bij aanvraag en ontvangt binnen 5 werkdagen bericht. 

Melden van objecten op gemeentegrond

Kosten

U betaalt geen kosten.