Urgentieverklaring voor woning

Wachttijden voor een sociale huurwoning zijn lang. In bijzondere situaties kan het nodig zijn dat u voorrang krijgt bij het vinden van een sociale huurwoning. U moet daarvoor een urgentieverklaring aanvragen. Let op: u krijgt niet zomaar een urgentieverklaring. U moet strikte voorwaarden voldoen. Een urgentie aanvragen kost eenmalig € 60 ook als u uiteindelijk géén urgentie krijgt.

Hoe werkt het

Stap 1: bekijk goed of u aan de voorwaarden voldoet. Belangrijkste voorwaarden en regels zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder, woont legaal in Nederland
 • U bent ingezetene van de gemeente Eemnes
 • U zit in een noodsituatie die snel moet worden opgelost
 • U heeft alles geprobeerd om zelf een oplossing te vinden maar dat lukt niet
 • U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan van het woonprobleem
 • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is minder dan € 44.035 is (1 persoonshuishouden) of minder dan € 48.625 is (2 of meerpersoonshuishouden)
 • U staat ingeschreven bij WoningNet Eemvallei en reageert actief op het woningaanbod in de hele regio Eemvallei
 • U voldoet aan minimaal 1 van de urgentiecriteria

Stap 2: u neemt contact op met de urgentiefunctionaris: Heeft u de voorwaarden en regels goed doorgelezen en denkt u dat in aanmerking komt voor een urgentie? Neem dan contact op met de urgentiefunctionaris. De urgentiefunctionaris helpt bij het verzamelen van de documenten en adviseert u over uw kans op urgentie. U maakt na gesprek met de urgentiefunctionaris de keuze om echt een urgentieaanvraag in te dienen. Vul het formulier in voor contact met de urgentiefunctionaris.

Stap 3: de urgentiecommissie besluit of u urgentie krijgt:

 • U heeft een advies gekregen van de urgentiefunctionaris en u kiest ervoor om een urgentie aan te vragen
 • U heeft de bijdrage van € 60 betaalt 
 • De urgentiefunctionaris maakt uw urgentiedossier: bestaande uit de door u aangeleverde documenten en een verslag van de urgentiefunctionaris
 • U krijgt de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het verslag, mochten er fouten in staan of informatie ontbreekt
 • De urgentiefunctionaris stuurt uw dossier naar de urgentiecommissie
 • U ontvangt binnen 6 weken een besluit van de urgentiecommissie waarin staat of u urgentie krijgt of niet

Goed om te weten

 • U krijgt alleen urgentie als er een noodsituatie is, of deze dreigt binnenkort te ontstaan
 • U kunt het woonprobleem niet zelf oplossen
 • U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan van het woonprobleem
 • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is minder dan € 44.035 is (uw huishouden bestaat uit 1 persoon) of is minder dan € 48.625 is (uw huishouden bestaat uit meer dan 1 persoon)
 • U staat ingeschreven bij WoningNet Eemvallei en reageert actief op het woningaanbod in Eemnes en de rest van de regio Eemvallei

U kunt urgentie krijgen, als er sprake is van een:

Medische indicatie:

 • Een snelle oplossing van uw woonprobleem is om medische redenen noodzakelijk. Uw medische situatie kan daarvoor worden onderzocht of
 • U heeft een Wmo indicatie om te verhuizen en een verhuizing is de snelste en goedkoopste manier om uw woonprobleem op te lossen

Sociale indicatie:

 • Relatiebreuk met 1 of meer inwonende, minderjarige kinderen of
 • Ernstige financiële problemen buiten uw schuld om waardoor u de woonlasten niet meer kunt opbrengen en u zorg draagt voor minimaal één minderjarig kind. Uw financiële zorgen zijn niet ontstaan door relatiebeëindiging of
 • Onaanvaardbare situaties waarbij het gaat om dreigende dakloosheid door plotselinge overmacht buiten eigen schuld zoals calamiteiten waardoor uw woning onbewoonbaar is geraakt

Plaatselijke brandweerlieden:

 • U bent minimaal 2 jaar actief bij de brandweerpost Eemnes en beschikt over een afgeronde opleiding manschap. Bij uw aanvraag moet een motivatie van de commandant aangeleverd worden waaruit blijkt dat uw urgentie noodzakelijk is voor de bezetting van de brandweerpost