Discriminatie melden

Discriminatie betekent dat iemand op basis van huidskleur, geslacht of godsdienst anders wordt behandeld, terwijl daar geen reden voor is. In Nederland is discriminatie verboden. Dat staat in artikel 1 van onze grondwet.

Melden van discriminatie

Als u te maken heeft met discriminatie, racisme of ongelijke behandeling dan kunt u dit melden bij Meldpunt Discriminatie Utrecht. Dit kan ook als u ziet dat iemand anders daar mee te maken heeft.