Regionale energiestrategie (RES)

De Regio Amersfoort, waar Eemnes onder valt, zet lokaal en regionaal stappen om een duurzame regio te worden. De regionale ambitie (doel) is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Om dat te bereiken werken we samen met natuur- en milieuorganisaties, ondernemers, woningcorporaties en lokale duurzaamheidsorganisaties. De RES geeft antwoord op de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig schone energie en warmte opwekken.

Ambities in Eemnes

In Eemnes zijn de ambities (doelen) op klimaatgebied groot en zijn de inwoners al vroeg betrokken bij de energietransitie. Veel inwoners hebben gebruikgemaakt van de regeling voor zonne-energie op hun daken. Eemnes zet nu in op de agrarische- en bedrijfsdaken. Ondertussen loopt er een onderzoek naar ultradiepe geothermie (aardwarmte) voor de langere termijn. Geothermie is een duurzame vorm van warmtevoorziening. Warm water wordt dan uit de diepe ondergrond van de aarde omhoog gepompt. Het afgekoelde water stroomt via een pomp weer terug de ondergrond in waar het water opnieuw wordt opgewarmd. Het is dus een circulaire bron van warmte.

Meer informatie

Zie bureauregioamersfoort.nl voor meer informatie over de Regionale Energie Strategie (RES) en de actuele stand van zaken.