Aangifte levenloos geboren kind

Is uw kind levenloos geboren na een zwangerschap van 24 weken of langer? U doet hiervan aangifte in de gemeente waar de geboorte plaatsvond. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken is het niet verplicht om aangifte te doen, maar mag wel.

Maak voordat u langskomt eerst telefonisch een afspraak via 14 035.

U neemt mee naar de afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verklaring van arts of verloskundige over het overlijden van uw kind
  • Doktersverklaring of verklaring van bevalling bij een zwangerschap korter dan 24 weken
  • Trouwboekje of partnerschapsboekje als u de geboorte of het overlijden hierin wilt laten bijschrijven
  • Eventueel een akte van erkenning als er geen huwelijk of partnerschap is

Wie mag aangifte doen

  • Vader of moeder
  • Iemand anders die bij de bevalling aanwezig was
  • Medewerker van het ziekenhuis of uitvaartverzorger

Als uw kind kort heeft geleefd

Als uw kind binnen 3 dagen na de geboorte is overleden, doet u:

  • Geboorteaangifte in de gemeente waar uw kind is geboren
  • Overlijdensaangifte in de gemeente waar uw kind is overleden