Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk en adviseert de gemeente over het sociaal gemeentelijk beleid. De adviesraad kan dit op verzoek van de gemeente doen. De adviesraad kan ook zelf advies uitbrengen zonder dat de gemeente hier om vraagt. 
Onderwerpen waar de Adviesraad Sociaal Domein advies over kan geven zijn:

  • Armoede en schulden
  • Hulpmiddelen
  • Jeugdhulp
  • Participatie en integratie
  • Zorg en ondersteuning

Vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar. Zie adviesraadsociaaldomeinhbel.nl voor meer informatie en contact

Let op: de adviesraad adviseert niet bij persoonlijke klachten of bezwaren van individuele inwoners.