Ontheffing tunnel Binnendijk

Tijdens de spitsuren zijn de Heidelaan en polderwegen gesloten voor verkeer. Voertuigen mogen geen gebruik maken van de (fiets) tunnel Binnendijk. Grenst uw perceel aan de Heidelaan, aan polderwegen of aan de tunnel Binnendijk, vraag dan een verkeersontheffing aan.

Meesturen 

  • Kopie kentekenbewijs
  • Eventueel een huur- of leaseovereenkomst 
  • Inschrijvingsbewijs KvK of accountantsverklaring

Nadat uw verzoek is gecontroleerd, ontvangt u binnen 5 dagen de ontheffing. 

Ontheffing Heidelaan en polderwegen aanvragen 

Kosten

  • Vergunning voor 3 jaar € 84
  • Vergunning voor 1 jaar € 84
  • Vergunning voor minder dan 1 jaar € 49,50

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient, neem dan contact op via telefoonnummer 14 035.