Toestemming parkeren vrachtauto

Het is verboden om grote voertuigen zoals verachtauto’s, op de weg te parkeren. Wilt u toch uw vrachtauto parkeren, vraag dan een ontheffing (toestemming) aan. Voor het aanvragen heeft u eHerkenning nodig.

Goed om te weten

We beoordelen of er niet teveel parkeerruimte wordt ingenomen en of het straatbeeld nadelig wordt beïnvloed. We verwerken u aanvraag binnen 5 dagen. De ontheffing is 1 jaar geldig.

Bedrijventerrein Zuidbuurt 

Voor een parkeerontheffing komen vrachtauto’s van transportbedrijven in aanmerking die

  • Binnen de gemeente Eemnes, door een historisch gegroeide situatie geen (of onvoldoende) parkeerruimte hebben op eigen terrein (maximaal 1 ontheffing per bedrijf)
  • Geen bedrijfsvestiging hebben en waarvan de chauffeur in de gemeente Eemnes (maximaal 3 ontheffing per bedrijf) woont
  • Op meer dan 50 km afstand vanaf Eemnes gevestigd zijn en waarvan de chauffeur in de gemeente Eemnes woont

Ontheffing parkeren vrachtauto

Meesturen

Om een ontheffing aan te vragen moet u meesturen:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Kopie geldig rijbewijs
  • Kopie kentekenbewijs
  • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (KvK)

Kosten

  • € 293,50
  • Verlenging parkeerontheffing € 171

U betaalt de kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. U betaalt dus ook als de aanvraag wordt geweigerd.