Ocriet Eemnes

Het terrein van de (voormalige) Ocrietfabriek en de locatie van Sterk BV wordt de komende jaren omgevormd van een bedrijfsbestemming naar een woningbouwlocatie.

In samenwerking met de gemeente Baarn, projectontwikkelaars en andere belanghebbenden is er een gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie Transformatie aan de Eem is in april 2023 vastgesteld door de gemeenteraad van Eemnes.

Meer informatie

Op toekomstocriet.nl vindt u meer informatie over de plannen en de stand van zaken