Correctieverzoek Basisregistratie Personen (BRP)

U staat ingeschreven in de gemeente maar uw gegevens zijn niet volledig of niet juist. U kunt een correctieverzoek indienen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Voor het indienen van een correctieverzoek maakt u een afspraak.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Originele documenten van de wijziging

Afspraak maken

Goed om te weten

  • Als uw documenten uit het buitenland komen, moeten deze origineel zijn. U mag dus geen kopie inleveren. Ook moeten de documenten kortgeleden afgegeven zijn.
  • Voor sommige documenten zijn speciale stempels nodig (legalisatie of apostille). Een apostillestempel is een stempel of sticker waarmee landen een document kunnen legaliseren. Het document mag in het Engels, Duits of Frans zijn.
  • Documenten in een andere taal moet u laten vertalen door een tolk/vertaler. De tolk/vertaler moet beëdigd en erkend zijn. Als het document buiten Nederland vertaald is, dan moet de vertaling ook apart gelegaliseerd worden.  Na het inleveren van uw document(en) krijgt u een ontvangstbewijs mee. 
  • Nadat uw documenten beoordeeld zijn, kunt u ze weer ophalen.

Kosten

Geen.

Meer informatie

Via nederlandwereldwijd.nl vindt u meer informatie over het legaliseren van buitenlandse documenten