Nederlandse nationaliteit aanvragen

U kunt de Nederlandse nationaliteit op 2 manieren aanvragen. Via de:

 • Naturalisatieprocedure 
 • Optieprocedure 

U maakt eerst een afspraak voor een informatiegesprek via telefoonnummer 14 035. Krijgt u de Nederlandse nationaliteit, dan doet u in de meeste gevallen afstand van uw huidige nationaliteit. 

Naturalisatie

Bij naturalisatie moet u inburgeren, behalve als u ontheffing of vrijstelling heeft. De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) behandelt uw aanvraag. De koning neemt de beslissing op de aanvraag. Uw aanvraag wordt binnen 12 maanden behandeld. 

Hoe werkt naturalisatie

 • U maakt een afspraak voor een informatiegesprek via telefoonnummer 14 035
 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor naturalisatie, dan maken we een afspraak met u voor het indienen van een naturalisatieverzoek 
 • De gemeente adviseert de IND  en stuurt uw aanvraag op naar de IND
 • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit, dan wordt u uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie waarbij u de verklaring van verbondenheid aflegt en uw Koninklijk besluit krijgt dat u Nederlander bent geworden
 • 5 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen

Meenemen bij naturalisatie

 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geldig paspoort
 • Geboorteakte (als deze nog niet ingeleverd is)
 • Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of een Nederlands diploma van de middelbare school

U betaalt gelijk bij aanvraag.

Optie

Bij optie is inburgering niet verplicht. De gemeente behandelt de aanvraag. De burgemeester neemt de beslissing op uw aanvraag. Uw aanvraag wordt binnen 13 weken behandeld. 

Hoe werkt optie

 • U maakt een afspraak voor een informatiegesprek via telefoonnummer 14 035
 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor optie, dan maken we een afspraak met u voor het indienen van een optieverzoek 
 • De burgemeester beoordeeld en beslist over uw aanvraag
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan wordt u uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie waarbij u de verklaring van verbondenheid aflegt en uw optiebevestiging krijgt
 • 5 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren

Meenemen bij optie

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte (als deze nog niet ingeleverd is)

U betaalt gelijk bij aanvraag.

Kosten

Op ind.nl vindt u de kosten voor naturalisatie.