Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar of binnen Eemnes, dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Doorgeven kan vanaf 4 weken voor de dag van verhuizing tot maximaal 5 dagen na de verhuizing. U kunt online uw verhuizing doorgeven. U heeft hier DigiD voor nodig.

Verhuist u naar een andere gemeente, dan geeft u uw verhuizing door in de nieuwe gemeente.

Verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing ook persoonlijk aan de receptie van het BEL- kantoor doorgeven. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Wie mag een verhuizing doorgeven

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als u op hetzelfde adres woont
  • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op hetzelfde adres woont. Let op: heeft u een samenlevingscontract, dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven
  • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben
  • Curatoren voor de persoon die onder curatele is gesteld

Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland gaat wonen. Deze periode hoeft niet achter elkaar te zijn. Geef uw emigratie maximaal 5 dagen voor u vertrekt aan ons door. Dit kan online via verhuizing buitenland doorgeven

Blijven er gezinsleden op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de gezinsleden die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de receptie op het BEL-kantoor. Dit geldt ook voor minderjarigen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.