Uitslag verkiezing

De uitslag van de verkiezingen wordt op maandag om 10 juni vanaf 10.00 uur bekend gemaakt. Dat gebeurt tijdens de hervatte zitting van het Gemeentelijk stembureau in het BEL kantoor, Zuidersingel 5 te Eemnes. Na bekendmaking en ondertekening publiceren we de processen-verbaal van de stembureaus van het Gemeentelijk stembureau, eventuele verbeteringen (corrigenda) en digitale bestanden.

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur bij de Kiesraad. De fout wordt dan onderzocht.

Voorlopige uitslag gemeente Eemnes

Lijstnummer Politieke partij Stemmen Percentage Zetels Bijzonderheden
1 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 675 16,7    
2 VVD 690 16,53    
3 CDA - Euopese Volkspartij 418 10,01    
4 Forum voor Democratie 132 3,16    
5 D66 375 8,98    
6 Parij voor de Dieren 146 3,50    
7 50PLUS 32 0,77    
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 754 18.06    
9 JA21 29 0,69    
10 NL PLAN EU 15 0,36    
11 ChristenUnie 75 1,80    
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 67 1,61    
13 BBB 292 7    
14 Meer Directe Democratie 9 0,22    
15 SP (Socialistische Partij) 63 1,51    
16 vandeRegio 1 0,02    
17 Volt Nederland 203 4,86    
18 Belang Van Nederland (BVNL) 19 0,46    
19 NSC 166 3,98    
20 Piratenpartij - De Groenen 13 0,31    

 

  • Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 4174 (100%)
  • Aantal blanco stemmen: 5 (0,12%)
  • Aantal geldige stemmen: 4179
  • Aantal ongeldige stemmen: 3 (0,7%)
  • Aantal kiezers: 4182
  • Aantal opgeroepen kiezers: 7558
  • Opkomstpercentage: 55,33%