Afval wegbrengen

U kunt uw afval wegbrengen naar de gemeentewerf in Eemnes (Zuidersingel 2). Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 08.00 – 15.30 uur. En zaterdag van 09.00 - 12.00 uur (alleen geopend voor het wegbrengen van afval!).

Grof (huis)afval

Grof (huis)afval kunt u op afspraak laten ophalen via www.afvalmelden.nl. Grote meubels, oude vloerbedekking, snoeihout en dergelijke kunt u alleen gratis bij u thuis op laten halen. Het afval mag niet zwaarder zijn dan 25 kg en snoeihout moet u aanbieden in handzaamgebonden bossen die niet langer zijn dan 1 meter. Er wordt nooit meer opgehaald dan 1 m³. Als het meer is, dan worden kosten in rekening gebracht. Bruin- en witgoed wordt niet meegenomen. Hiervoor belt u KringloopCentrum Eemnes via 0800 - 574 64 54.

Afvalpunt gemeentewerf

U kunt grof (huis)vuil ook zelf wegbrengen naar de gemeentewerf. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

• Er mag via het Afvalpunt geen bedrijfsafval worden afgevoerd.
• Alleen inwoners van Eemnes kunnen op het scheidingsstation terecht.
• Bij ieder bezoek aan het Afvalpunt op de gemeentewerf dient u de strippenkaart bij u te hebben en deze te laten afvinken. Dit om te voorkomen dat bedrijven en inwoners van andere gemeenten hun afval komen brengen.
• U mag per twee weken niet meer dan 1 kubieke meter grof huishoudelijk afval komen brengen.
• Het afval levert u gescheiden in. Vraag hierbij om advies aan medewerkers wanneer u twijfelt.

U kunt uw afval wegbrengen naar de gemeentewerf in Eemnes (Zuidersingel 2). Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 08.00 – 15.30 uur. En zaterdag van 09.00 - 12.00 uur (alleen geopend voor het wegbrengen van afval!).

Asbest

Asbest tot 35 m² kunt u aanleveren bij de gemeentewerf. Hiervoor zijn speciale asbestzakken beschikbaar. De aanlevering van asbest dient te allen tijde te geschieden in dubbel ingepakte én dichtgeplakte zakken. Deze zakken, als ook het sloopformulier, kunt u tijdens de openingstijden bij de gemeentewerf afhalen.

Asbest afkomstig uit sloopwerken
Als particulier moet u tenminste 5 dagen voorafgaand aan de verwijdering van asbest een sloopmelding doen bij team Vergunningen & Handhaving van de gemeente. Dit kan via www.omgevingsloket.nl ('verwijderen van asbest' aanvinken)
Het moet gaan om geschroefde asbesthoudende platen, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien of van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking.
Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.