Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld om het onderwijs voor alle leerlingen toegankelijk te houden. Het vervoer van een leerling van en naar school is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouder, verzorger of voogd. In sommige gevallen kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden door leerlingenvervoer toe te kennen. Dat betekent dat de gemeente noodzakelijke vervoerskosten van en naar de school kan vergoeden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen? Bijvoorbeeld door een ziekte of een handicap? Of omdat uw kind onderwijs volgt bij een school met een religieuze of levensbeschouwelijke grondslag wat verder gelegen is? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. In principe is een vergoeding vanuit het leerlingenvervoer mogelijk bij alle vormen van basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

Aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen voor leerlingenvervoer? Dan gaat daar altijd eerst een persoonlijk gesprek aan vooraf. In dit gesprek nemen we de situatie van uw kind door en staan uw vragen en behoeften centraal. Een goed gesprek geeft duidelijkheid over wat u wilt bereiken en wat daarvoor nodig is in uw situatie.

Samenwerking HBEL

Eemnes werkt ook voor leerlingenvervoer samen met de gemeente Huizen, Blaricum en Laren binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL in Huizen. Kijk voor informatie op de website Maatschappelijkezaken.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met de consulenten van het team Leerlingenvervoer, afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.
Telefoonnummer: 035 - 528 12 47
E-mail: leerlingenvervoer@huizen.nl