Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein van Eemnes adviseert het college van B&W over het beleid en de uitvoering in het sociale domein (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en Participatiewet.) De leden van de adviesraad zijn (ervarings-)deskundigen op het gebied van het sociaal domein.

Algemeen

De adviesraad kan voorstellen doen voor beleid en kan burgers en organisaties uit Eemnes uitnodigen om met voorstellen te komen. De Adviesraad Sociaal Domein behandelt geen klachten, bezwaarschriften en/of andere zaken die op individuele personen betrekking hebben.