Jeugdhulp

Iedereen heeft wel eens kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien. Dan is het fijn om te kunnen overleggen met iemand die verstand van zaken heeft. Eemnes heeft een Jeugd- en Gezinsteam. Bij hen kunt u als ouder, opvoeder, jongere of professional terecht voor al uw vragen, informatie en jeugdhulp. Dit team biedt ondersteuning die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders. Binnen de beschikbare middelen.

Jeugd- en Gezinsteam

Het Jeugd- en Gezinsteam bestaat uit verschillende deskundigen. Zoals experts op het gebied van opvoeden en opgroeien, psychiatrische aandoeningen en lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Samen met het gezin wordt een gezinsplan opgesteld en bekeken wie kunnen helpen bij het realiseren van de gezinsdoelen. De jeugdconsulent is de continue factor in de zorg. Hij of zij is het aanspreekpunt voor het gezin of de jongere, en zorgt waar nodig voor coördinatie van de hulp. Door dit alles werken partijen meer samen en wordt ook het netwerk van familie en vrienden nauw betrokken.

Stuur een e-mail naar: jeugdengezin@eemnes.nl
Telefoonnummer: 035 799 41 62. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 13:00 uur.

Meer informatie over het Jeugd- en Gezinsteam kunt u lezen op de website Jeugd- en Gezinsteam Eemnes
Op die website vindt u ook algemene informatie over opvoeding vanaf de geboorte van een kind tot aan jong volwassenheid.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is kosteloze, kortdurende hulp. Voor iedereen die ondersteuning of zorg nodig heeft, maar het moeilijk vindt om wegwijs te worden in alle mogelijkheden. Meer informatie leest u op de website Jeugd- en Gezinsteam Eemnes.

Meldpunt Kindermishandeling (Veilig Thuis)

Beleidsplan Jeugd 2019 – 2022

Het beleidsplan Jeugd 2019 – 2022 gemeente Eemnes (pdf 1 MB) beschrijft de kaders van het jeugdstelsel van de gemeente. Dit jeugdstelsel wordt gedurende de tijd verder vormgegeven. Ook is er een transitie gaande met als doel het beroep op specialistische zorg af te laten nemen. Het beleidsplan beschrijft daarnaast 3 maatschappelijke opgaven: Gezond opgroeien, Meedoen en zelfredzaamheid en Gezond zijn. Binnen deze opgaven worden verschillende acties uitgezet om deze opgaven te realiseren.

Inkoop jeugdhulp 2023 regio Amersfoort

De gemeenten in de regio Amersfoort, waaronder Eemnes, zijn bezig met het opnieuw inkopen van aanvullende specialistische ondersteuning. Meer specifiek voor Eemnes gaat het om specialistische jeugdhulp. Met deze inkoop willen de gemeenten ervoor zorgen dat het ook op de lange termijn mogelijk blijft om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Alle informatie over deze inkoop is te vinden op een speciale webpagina; zoals achtergrondinformatie, het laatste nieuws, vragen en antwoorden, presentaties en activiteiten.