Sociaal Wijkteam Eemnes

Het Sociaal wijkteam Eemnes valt onder het Leefstijlpunt. Ze zijn er voor buurtbewoners die zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders en een signaal daarover dicht in de buurt kwijt willen, of hebben een persoonlijke vraag omtrent leefstijl, gezondheid, beweegadvies en/of financiële vraag. Het team van het Leefstijlpunt bestaat uit sociaal werkers (van Versa Welzijn) en wijkverpleegkundigen, budgetcoach, leefstijlcoach, buurtsportcoach.

Samen kijken naar een oplossing

Samen met de betreffende persoon kijken we wie kan ondersteunen bij de vraag die u heeft. Daarbij wordt gekeken naar het eigen netwerk, de mogelijkheden in de buurt en het leggen van verbindingen tussen inwoners en/of organisaties die kunnen helpen. Als het nodig is, kan de wijkverpleegkundige een indicatie voor (medische) zorg afgeven en/of kan de sociaal werker iemand doorverwijzen naar de gemeente en of andere instanties. De inwoner gaat dan met de gemeente in gesprek over de noodzakelijke aanvullende zorg, hulp of ondersteuning. Het Leefstijlpunt werkt samen met onder andere wijkagenten, woningbouwverenigingen, en huisartspraktijken en andere professionals in zorg en welzijn.

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien? Dan kunt u terecht bij het Jeugd- en Gezinsteam. Lees hier verder over Jeugdhulp.

Hoe bereikt u het Leefstijlpunt?

Kijk voor alle contactgegevens op de pagina van het Leefstijlpunt.