R. (Roland) van Benthem RA

Burgemeester van gemeente Eemnes.

 

Portefeuille

De heer R. van Benthem RA is met ingang van 1 september 2005 benoemd tot burgemeester van Eemnes.

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Vergunning & Handhaving
 • Brandweer
 • Algemene bestuurlijke en juridische zaken
 • Internationale betrekkingen
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Financiën
 • Archief
 • Personeel & Organisatie
 • Communicatie
 • BEL samenwerking
 • Dienstverlening – publiekszaken
 • ICT

Projecten

 • Financiën Huis van Eemnes

Roland van Benthem

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • BEL Combinatie (lid Dagelijks Bestuur)
 • Regionale Uitvoeringsdienst RUD

Nevenfuncties niet uit hoofde van functie

 • Assessor van PE-portfolio's voor het Konklijk NBA (bezoldigd)
 • Ambassadeur van ‘Met je hart BEL' (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (onbezoldigd)

*I.v.m. een EU-wijziging van de BTW-voorschriften worden leden van raden van toezicht en commissarissen voortaan beschouwd als ondernemer voor de BTW (m.i.v. 1-1-2013). Er zullen geen andere werkzaamheden worden verricht en eventuele nieuwe werkzaamheden in die eenmanszaak zullen zoals iedere nevenfunctie worden gemeld (3x. Art. 67 Gemeentewet).

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Telefoon: 035-7513 330
E-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl

E-mail: r.vanbenthem@eemnes.nl