Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente.