Coalitieakkoord 2022 - 2026

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Het college is samengesteld op basis van een coalitie tussen DorpsBelang en CDA. Deze partijen hebben hun beleidskoers voor de jaren 2022-2026 neergelegd in het Coalitieakkoord van april 2022 (pdf, 323 KB).