Burgemeester Roland van Benthem

De heer R. van Benthem is met ingang van 1 september 2005 benoemd tot burgemeester van Eemnes.

Portefeuille

 • Algemene bestuurlijke en juridische zaken
 • Archief
 • BEL samenwerking
 • Brandweer
 • Communicatie
 • Dienstverlening – publiekszaken
 • Financiën
 • ICT
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Internationale betrekkingen
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Personeel & Organisatie
 • Vergunning & Handhaving

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • BEL Combinatie (lid Bestuur)
 • Regionale Uitvoeringsdienst RUD

Nevenfuncties niet uit hoofde van functie

 • Assessor van PE-portfolio's voor het Koninklijk NBA (bezoldigd)
 • Ambassadeur van Met je hart BEL (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (onbezoldigd)

Social media

Volg burgemeester Roland van Benthem op X via Burgemeester van Benthem.

Contact

Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat:

Burgemeester Roland van Benthem