Gemeentesecretaris Marjolein van den Berg

Mevrouw drs. M.B.E. van den Berg is sinds 1 mei 2021 gemeentesecretaris.
De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van de gemeentelijke
bestuursorganen (burgemeester en college van burgemeester
en wethouders) en is hen behulpzaam in alles wat de voorbereiding en
de uitvoering van het opgedragen bestuur betreft.

Contact

Gemeentesecretaris Marjolein van den Berg