Wethouder Mirjam Havinga-de Jong

Mevrouw M. (Mirjam) Havinga-de Jong is 2 mei 2022 beëdigd als wethouder en is 3e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Sociaal Domein
  • Maatschappelijke Ontwikkeling
  • Sociale wijkteams
  • Sociale Zaken HBEL
  • Volksgezondheid/GGD
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Jeugdzorg
 • Bibliotheek
 • Dierenbescherming/opvang
 • Huis van Eemnes
 • Inclusie
 • Kunst en Cultuur
 • Monumenten
 • Onderwijs – Kinderopvang - VVE
 • Volkshuisvesting (zorgcomponent, urgenties, statushouders)
 • Welzijn
 • Werk en inkomen en participatie
 • Asiel 
 • Verenigingsleven

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Aandeelhoudersvergadering Zuidpolder
 • GGDrU
 • HBEL
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Gooi & Vechtstreek
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Tomin Groep
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Werk en Participatie regio Gooi en Vechtstreek

Contact

Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat:

Wethouder Mirjam Havinga-de Jong