Wethouder René ten Have

De heer drs. R.H. (René) ten Have is 2 mei 2022 beëdigd als wethouder en is 2e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Openbare Ruimte
  • Groen
  • Ondergrondse infra
  • Riolering
  • Speelplaatsen 
  • Water
  • Wegen
 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Milieu en afval
 • Vastgoed
 • Recreatie en toerisme
 • Sport

Projecten

 • Handelingsperspectief Buitengebied
 • Warmtevisie
 • Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG)

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • BEL Combinatie (lid Bestuur)
 • Vitens NV
 • Gastvrije Randmeren
 • Afvalverwijdering Utrecht AVU

Betaalde nevenfuncties

 • Voorzitter Nederlandse Kwaliteitsaudiciens

Contact

Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat:

Wethouder René ten Have