Wethouder Theo Reijn

De heer Theo Reijn is 2 mei 2022 beëdigd als wethouder en is 1e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Economische Zaken
 • Ruimtelijke Ontwikkeling inclusief Omgevingswet
 • Verkeer en Vervoer
 • Volkshuisvesting (Eemnes lokaal, de Alliantie)

Projecten

 • Bramenberg
 • Centrumplan
 • De Hilt
 • HOV
 • Ocriet
 • Poort van Baarn
 • Quick Win A27
 • Woondeal
 • Zuidersingel-Wakkerendijk
 • Zuidpolder
 • Zuidpolder Zuid

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Aandeelhoudersvergadering Zuidpolder

Nevenfuncties niet uit hoofde van functie

 • Lid Kerkbestuur KAN parochies (onbezoldigd)

Contact

Maak een afspraak via het bestuurssecretariaat:

Wethouder Theo Reijn