Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand uit de gemeente Eemnes die een Koninklijke onderscheiding (lintje) verdient? U kunt hem of haar voordragen via de gemeente waar de kandidaat woont. Wij raden u aan eerst contact op te nemen met de afdeling kabinetszaken van de gemeente via telefoonnummer 14 035 of stuur een e-mail naar kabinet@eemnes.nl

Wanneer aanvragen

Een aanvraag voor een onderscheiding voor Lintjesregen 2025, moet uiterlijk op 15 mei 2024 ingediend zijn. 

Uitreiking

Een Koninklijke onderscheiding kan op 2 momenten worden uitgereikt:

  • Tijdens de Algemene Gelegenheid. Dat noemen we ook wel Lintjesregen en is de werkdag voor Koningsdag. Uw voorstel moet u uiterlijk 15 mei van het vóórgaande jaar indienen 
  • Op een door u gewenste datum. Uw voorstel moet 6 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum zijn ingediend

Aanvragen gaat als volgt

Stap 1: Verzamel alle informatie die nodig is. Kijk daarvoor op lintjes.nl. U leest daar ook meer over het toekennen van een lintje 
Stap 2: Vul het voorstelformulier in 
Stap 3: Dien het verzoek in bij de gemeente 

Wat gebeurt er met uw aanvraag 

  • De burgemeester brengt advies uit op uw aanvraag en stuurt deze naar de Commissaris van de Koning 
  • De Commissaris van de Koning brengt advies uit en stuurt deze door naar Kapittel voor de Civiele Orden 
  • Kapittel voor de Civiele Orden brengt advies uit 
  • Voordracht en ontwerp-Koninklijk besluit door de minister die daar over gaat
  • Ondertekening Koninklijk besluit door Zijne Majesteit de Koning 
  • Uitreiking