Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand op maandagavond in het BEL-kantoor, Zuidersingel 1 in Eemnes.

Raadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt deze vergaderingen bijwonen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Agenda en vergaderstukken 

Bekijk op wanneer er raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn

Live meeluisteren of terugluisteren

U kunt raadsvergaderingen:

Raadsbesluiten

Van iedere raadsvergadering maakt de gemeenteraad een lijst met besluiten. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld. Kies de datum van de raadsvergadering. De besluitenlijst vindt u onder vaststellen besluitenlijst. Vergaderkalender en besluitenlijsten bekijken.

Inspreken tijdens een raadsvergadering

Inspreken bij een raadsvergadering kan alleen als het onderwerp nog niet in de commissie is besproken. Heeft u vragen hierover neem dan contact op met de griffie via griffie@eemnes.nl