Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Eemnes.

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

 • Raadsleden

  De gemeenteraad bestaat uit 13 leden. De zetels zijn verdeeld over 5 fracties.

 • Raadsvergaderingen

  De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand op maandagavond.

 • Commissies en de Ronde

  Gemeente Eemnes heeft 2 commissies en de Ronde. De Ronde is een bijeenkomst voor raads- en burgerleden.

 • Griffie

  De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk.

 • Rekenkamer BEL

  De Rekenkamer BEL onderzoekt onafhankelijk of het lokale bestuur de afgesproken doelen heeft behaald.

 • Jongerenraad

  De jongerenraad is een serieuze gesprekspartner van de gemeente.