Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De gemeenteraad van Eemnes bestaat uit 13 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners. De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Eemnes. De raad geeft ook de hoofdlijnen voor het beleid in de gemeente aan en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. Tijdens de commissievergaderingen worden de voorstellen voor de raad voorbereid en is er gelegenheid om vragen te stellen aan het college. 

Burgercommissieleden

Partijen hebben de mogelijkheid om burgercommissieleden aan te stellen die deelnemen aan de commissievergaderingen. 

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad Eemnes bestaat uit 5 politieke partijen:

  • DorpsBelang: 5 zetels
  • CDA: 3 zetels
  • VVD: 2 zetels
  • PvdA.: 2 zetels
  • D66: 1 zetel

Zie ook