Uitnodiging presentatie verkeer rond Ocriet- en Sterklocatie

Het terrein van de (voormalige) Ocrietfabriek en de locatie van Sterk B.V. wordt de komende jaren veranderd van een bedrijfsbestemming naar een woningbouwlocatie. De afgelopen maanden dacht een onderzoekgroep na over het ontsluiten van verkeer. In deze onderzoeksgroep zitten tien betrokkenen die wonen, werken en recreëren in het gebied, of er in de toekomst willen wonen. Zij werkten met onderzoeksbureau Movares aan de opdracht om de verkeerssituatie in het gebied te onderzoeken als er 90 woningen in het gebied gaan komen. U bent welkom om de presentatie hiervan bij te wonen.

Dinsdag 16 april, 20.00 uur – 21.30 uur
Locatie: Huis van Eemnes, Noordersingel 4

Presentatie onderzoeksresultaten

Het gaat om een presentatie van de onderzoeksresultaten naar de brede impact van verkeersveranderingen bij de Ocriet- en Sterk-locatie aan de Eemweg, net ten noorden van de kern van Eembrugge. Het is een presentatie voor belangstellenden en betrokkenen, en raadsleden van zowel gemeente Eemnes als gemeente Baarn. U bent van harte welkom.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit project op www.toekomstocriet.nl