Duurzaam Eemnes

Het verduurzamen van Eemnes is een uitdaging die we samen moeten aangaan. Onze doelen zijn ambitieus en daarom ondersteunen wij u op verschillende manieren.

huizen met zonnepanelen in de wijk Zuidpolder

Agenda bijeenkomsten

Dinsdag 14 september 2021 om 19.30 uur: online inwonersbijeenkomst via MS Teams over de Transitievisie Warmte. Meld u aan
Donderdag 23 september 2021 vanaf 19.30 uur: energieavond in het Huis van Eemnes, aanmelden via www.eemnesenergie.nl 

Aardgasvrij Eemnes: haalbaar, betaalbaar, sociaal en samen

In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin (op hoofdlijnen) staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden. Dit heet de Transitievisie Warmte. De gemeente is de visie aan het voorbereiden. Op 8 juli vond een online inwonersbijeenkomst plaats over de visie. 

De gemeente wordt bij het maken van deze visie begeleid door adviesbureau De WarmteTransitieMakers. Zij vertelden tijdens de bijeenkomst meer over warmtetechnieken en waarom Nederland aardgasvrij wil zijn. Geïnteresseerd? Kijk dan hier de bijeenkomst terug.  

Waarom aardgasvrij?

De overstap naar aardgasvrij heeft vooral te maken met klimaatverandering. Opwarming is slecht voor de aarde, maar het is ook belangrijk om droge voeten te houden. In het Klimaatakkoord heeft Nederland hierover afspraken gemaakt. Voor Eemnes geldt dat er eind 2021 een visie op aardgasvrij moet liggen die door raad is vastgesteld. Volgend jaar wordt per wijk een plan opgesteld waarin keuzes worden gemaakt voor nieuwe warmtebronnen. De wensen en ideeën van inwoners zijn daarbij belangrijk. Daarom worden inwoners nu alvast gevraagd om mee te denken. Wie dat wil, kan zich aanmelden via de mail

De datum voor een volgende inwonersbijeenkomst is al bekend: 14 september 2021.

Zelf al aan de slag

Tijdens de avond waren er ook inwoners die vertelden over ingrepen in het huis op het gebied van isolatie. Naast lagere energiekosten helpt het ook in het wooncomfort, zoals minder tocht in huis. Het gaat vaak om aanpassingen die weinig geld kosten en voordeel opleveren. De energiecoaches van Eemnes kunnen u adviseren over energiebeparingskansen voor uw woning.  

Terugkoppeling enquête aardgasvrij

Voorafgaand aan de bijeenkomst is het inwonerspanel gevraagd om een mening te geven over duurzaamheid en aardgasvrij. Er waren 512 respondenten. De respons komt daarmee op 60%. Uit de resultaten blijkt dat niet iedereen overtuigd is om aardgasvrij te gaan wonen. Er bestaan daarbij nog vragen over de financiering en de technieken. Daarnaast is er ook een grote groep die wel aan de slag wil en die vindt dat er gestart moet gaan worden, maar wel voorzichtig en op kleine schaal omdat er nog veel onbekend is. De meeste respondenten vinden dat het initiatief om van het aardgas af te gaan bij de inwoners zelf ligt, maar wachten het plan voor de wijk af. Verder geeft een groot deel (49%) van de ondervraagden aan dat zij het huis niet gaan verduurzamen binnen 2 jaar. 36% van deze personen geeft als reden dat hun woning al helemaal is aangepast. Een kwart wil niet verduurzamen omdat het geld kost. Bekijk hier de volledige resultaten van het onderzoek

Gestelde vragen tijdens de bijeenkomst

Hieronder een overzicht van een aantal gestelde vragen tijdens de bijeenkomst. 

Vraag: In Duitsland wordt juist de overstap naar aardgas gemaakt, waarom moeten wij ervan af?
Ook Duitsland gaat op termijn van het aardgas af. Zij kunnen geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Het lijkt inderdaad oneerlijk. Voor Duitsland is de overstap naar aardgas een tussenoplossing. In Nederland zijn we al verder in dit proces. Een andere reden is dat we ook van de overlast in Groningen af willen. 

Vraag: Hoe zit het met de betaalbaarheid? Om welke kosten gaat het?
Als de woning wordt verduurzaamd dan wordt de woning verbeterd, dat heeft al een gunstig effect. We zien dat veel bewoners al bezig zijn om stappen te zetten om de woning aan te passen. Dat levert besparingen op. Geld uitgeven aan woningverbeteringen is goed, maar we willen geen mensen in de schulden brengen. De markt zal zich ontwikkelen om grote groepen mensen te verleiden. Het is de verwachting dat de aardgas- en de elektraprijs gaan stijgen. Daarom is isoleren ook nu al van belang. 

Vraag: Een warmtepomp maakt veel lawaai, is toch ook niet fijn?
De techniek van de warmtepomp verbetert en ze worden steeds stiller. Behalve verwarmen kan een warmtepomp ook koelen. Dat is fijn nu de zomers steeds warmer worden. 

Vraag: Ik ben al begonnen met isoleren van muren, ik hoor veel tegenstrijdige berichten omdat een woning uit 60er jaren lastig is om energieneutraal te krijgen.
Ongeacht welke warmteoplossing u kiest, het is nodig en nuttig om goed te isoleren. Om aan te kunnen sluiten op warmteoplossing moet je veel doen aan je woning. Ook een jaren 60 woning kan je via een duurzame warmtebron verwarmen. Het is wel maatwerk. EemnesEnergie heeft opgeleide energiecoaches om kosteloos een advies uit te brengen.  

Vraag: Mijn cv-ketel moet vervangen worden, wat moet ik nu doen? 
Hoe nieuwer de woning, des te eenvoudiger het is om van het aardgas af te gaan (ook eventueel nu al). Voor slecht geïsoleerde (oudere) woningen is dat nu nog lastig en/of duur. De laatste groep zou beter nog een gasketel kunnen kopen (of huren) in afwachting van de ontwikkelingen. Die ontwikkelingen gaan eerder komen dan de genoemde 10 jaren.

Vraag: Betekent aardgasvrij dat de leidingen verwijderd moeten worden? 
Dat is één van de laatste stappen om te zetten. Daar zijn ook kosten aan verbonden om het leidingnet uit de grond te halen. Gasleidingen blijven voorlopig nog even liggen. We zijn wel in gesprek met leverancier en de gemeente. Deze gesprekken zijn er vooral om informatie te verzamelen en te kijken hoe we bij elkaars plannen kunnen aansluiten. 

Stelling: een wijkgerichte aanpak kan mogelijk schelen in de kosten door collectief aan te pakken. 
Reacties van deelnemers: Eemnes is juist sterk om zaken samen te doen. We willen wel veel samen doen, maar het lukt niet erg. Veel mensen haken af, omdat het te lang duurt. Voorkeur is wel om het aan te pakken met de hele straat. 

Stelling: willen bewoners meedenken en meekiezen in welke wijk er gestart wordt? 
Reacties van deelnemers: Idee om het via wijkschouwen te doen waarbij mensen door de wijk heen trekken en dan ook voorbeeldwoningen tonen. Het gaat om sociale processen, ook met de buurt samen. We moeten zorgen dat mensen mee gaan denken en mee gaan doen. Daarom is er ook een energieavond op 23 september. Op die avond komen ook subsidie- en leenmogelijkheden langs. Het kost enorm veel geld, maar als je het over 30 jaar kan financieren, helpt dat. Daarbij: wooncomfort met isolatie is goud waard. 

Een groenere woning wordt bereikbaar met de duurzaamheidslening

Het verduurzamen van uw woning kan u een mooi financieel voordeel opleveren. Om dit nog aantrekkelijker te maken, verstrekt de gemeente Eemnes duurzaamheidsleningen tegen een zeer gunstig rentetarief. Een aanvraag is snel en eenvoudig te regelen met dit aanvraagformulier (pdf 102 KB).

Energie Coöperatie Eemnes: bewoners samen op weg naar een duurzame toekomst.

De lokale coöperatie EemnesEnergie is er voor en door bewoners van Eemnes. Zij kunnen u onder andere helpen met de verduurzaming van uw woning. Op donderdag 23 september wordt in het Huis van Eemnes een energieavond georganiseerd voor alle inwoners. Wilt u meer weten? Bezoek dan de website van EemnesEnergie.

Duurzaam Bouwloket

Eemnes is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket U kunt hier digitaal of telefonisch terecht voor kosteloos, onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning. Denk aan het isoleren van uw woning, het plaatsen van zonnepanelen of het kopen van een warmtepomp. Het loket is goed bekend met de markt. 

Regionale Energie Strategie (RES)

Heel Nederland is aan de slag met het opwekken van schone energie. De gemeente Eemnes zet samen met de Regio Amersfoort stappen om een duurzame regio te worden. Lees meer informatie over de Regionale Energie Strategie (RES)

Steenbreek: Samen voor meer groen in de buurt

Ons klimaat verandert. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Lees meer informatie over Operatie Steenbreek.

Klimaatspecial: Rotonde 

Op 7 mei 2021 verscheen er in de Rotonde een speciale uitgave over klimaat. 

Bekijk de Klimaatspecial (pdf 361 KB)

Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.