Duurzaam Eemnes

Het verduurzamen van Eemnes is een uitdaging die we samen moeten aangaan. Onze doelen zijn ambitieus en daarom ondersteunen wij u op verschillende manieren.

huizen met zonnepanelen in de wijk Zuidpolder

Aardgasvrij Eemnes: haalbaar, betaalbaar, sociaal en samen

In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin (op hoofdlijnen) staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden. Dit heet de Transitievisie Warmte. De gemeente is de visie aan het voorbereiden. Op 8 juli en op 14 september 2021 vonden er online inwonersbijeenkomsten plaats over het opstellen van deze visie. 

De gemeente wordt bij het maken van deze visie begeleid door het adviesbureau De WarmteTransitieMakers. Zij vertelden tijdens de bijeenkomsten meer over warmtetechnieken en waarom Nederland aardgasvrij wil zijn. Geïnteresseerd? Kijk dan hier de bijeenkomsten terug.

Kijk hier de bijeenkomst terug van 14 september 2021

Kijk hier de bijeenkomst terug van 8 juli 2021

Waarom aardgasvrij?

De overstap naar aardgasvrij heeft vooral te maken met klimaatverandering. Opwarming is slecht voor de aarde, maar het is ook belangrijk om droge voeten te houden. In het Klimaatakkoord heeft Nederland hierover afspraken gemaakt. Voor Eemnes geldt dat er eind 2021 een visie op aardgasvrij moet liggen die door raad is vastgesteld. Vanaf volgend jaar starten we met het uitwerken van plannen per wijk waarin keuzes worden gemaakt voor nieuwe warmtebronnen. De wensen en ideeën van inwoners zijn daarbij belangrijk. Daarom worden inwoners nu alvast gevraagd om mee te denken. Wie dat wil, kan zich aanmelden via de mail

Wanneer aardgasvrij?

De visie zal in december 2021 gereed zijn. Hierin staan verkenningsbuurten benoemd en mogelijke alternatieven voor aardgas in Eemnes. De overstap naar aardgasvrij duurt 5 tot 15 jaar. Er komt dus niet in één keer een grote verandering in de buurt. Dat gaat stapsgewijs, in goed overleg met de bewoners. De landelijke doelstelling is om in 2050 volledige van het aardgas af te zijn.

Na de vaststelling van de visie wordt er in 2022 gestart met onderzoek naar haalbare warmteoplossingen in een aantal verkenningsbuurten. Uit deze verkenning moet ook blijken wanneer er werkelijke gestart kan worden met de uitvoering. Dit verwachten we niet eerder dan in 2024.

Hoe aardgasvrij?

In de visie komen drie alternatieven voor aardgas terug:

  • Collectief: dat geldt voor meerdere woningen/straten die aangesloten worden op één duurzame warmtebron.
  • Individueel / all electric: dat geldt voor woningen in buitengebieden en nieuwere wijken. Denk aan toepassingen als een warmtepomp.
  • Duurzaam gas: dit gaat over vervangen van aardgas door groen gas. Deze vorm is schaars en moet nog nader ontwikkeld worden. Groen gas is bedoeld voor panden die ouder zijn en die moeilijk te isoleren zijn.

Zelf al aan de slag

Tijdens de avonden vertelden inwoners over ingrepen in het huis op het gebied van isolatie. Naast lagere energiekosten helpt het ook in het wooncomfort, zoals minder tocht in huis. De energiecoaches van Eemnes kunnen u adviseren over energiebeparingskansen voor uw woning.  

Terugkoppeling enquête aardgasvrij

In mei 2021 is het inwonerspanel gevraagd om een mening te geven over duurzaamheid en aardgasvrij. Er waren 512 respondenten. De respons komt daarmee op 60%. Uit de resultaten blijkt dat niet iedereen overtuigd is om aardgasvrij te gaan wonen. Er bestaan daarbij nog vragen over de financiering en de technieken. Daarnaast is er ook een grote groep die wel aan de slag wil en die vindt dat er gestart moet gaan worden, maar wel voorzichtig en op kleine schaal omdat er nog veel onbekend is. De meeste respondenten vinden dat het initiatief om van het aardgas af te gaan bij de inwoners zelf ligt, maar wachten het plan voor de wijk af. Verder geeft een groot deel (49%) van de ondervraagden aan dat zij het huis niet gaan verduurzamen binnen 2 jaar. 36% van deze personen geeft als reden dat hun woning al helemaal is aangepast. Een kwart wil niet verduurzamen omdat het geld kost. Bekijk hier de volledige resultaten van het onderzoek

Gestelde vragen tijdens de bijeenkomst

Hieronder een overzicht van een aantal gestelde vragen tijdens de bijeenkomst. 

Vraag: In Duitsland wordt juist de overstap naar aardgas gemaakt, waarom moeten wij ervan af?
Ook Duitsland gaat op termijn van het aardgas af. Zij kunnen geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Het lijkt inderdaad oneerlijk. Voor Duitsland is de overstap naar aardgas een tussenoplossing. In Nederland zijn we al verder in dit proces. Een andere reden is dat we ook van de overlast in Groningen af willen. 

Vraag: Hoe zit het met de betaalbaarheid? Om welke kosten gaat het?
Als de woning wordt verduurzaamd dan wordt de woning verbeterd, dat heeft al een gunstig effect. We zien dat veel bewoners al bezig zijn om stappen te zetten om de woning aan te passen. Dat levert besparingen op. Geld uitgeven aan woningverbeteringen is goed, maar we willen geen mensen in de schulden brengen. De markt zal zich ontwikkelen om grote groepen mensen te verleiden. Het is de verwachting dat de aardgas- en de elektraprijs gaan stijgen. Daarom is isoleren ook nu al van belang. 

Vraag: Een warmtepomp maakt veel lawaai, is toch ook niet fijn?
De techniek van de warmtepomp verbetert en ze worden steeds stiller. Behalve verwarmen kan een warmtepomp ook koelen. Dat is fijn nu de zomers steeds warmer worden. 

Vraag: Ik ben al begonnen met isoleren van muren, ik hoor veel tegenstrijdige berichten omdat een woning uit 60er jaren lastig is om energieneutraal te krijgen.
Ongeacht welke warmteoplossing u kiest, het is nodig en nuttig om goed te isoleren. Om aan te kunnen sluiten op warmteoplossing moet je veel doen aan je woning. Ook een jaren 60 woning kan je via een duurzame warmtebron verwarmen. Het is wel maatwerk. EemnesEnergie heeft opgeleide energiecoaches om kosteloos een advies uit te brengen.  

Vraag: Mijn cv-ketel moet vervangen worden, wat moet ik nu doen? 
Hoe nieuwer de woning, des te eenvoudiger het is om van het aardgas af te gaan (ook eventueel nu al). Voor slecht geïsoleerde (oudere) woningen is dat nu nog lastig en/of duur. De laatste groep zou beter nog een gasketel kunnen kopen (of huren) in afwachting van de ontwikkelingen. Die ontwikkelingen gaan eerder komen dan de genoemde 10 jaren.

Vraag: Betekent aardgasvrij dat de leidingen verwijderd moeten worden? 
Dat is één van de laatste stappen om te zetten. Daar zijn ook kosten aan verbonden om het leidingnet uit de grond te halen. Gasleidingen blijven voorlopig nog even liggen. We zijn wel in gesprek met leverancier en de gemeente. Deze gesprekken zijn er vooral om informatie te verzamelen en te kijken hoe we bij elkaars plannen kunnen aansluiten. 

Vraag: hoe zit het met hybride oplossingen?
Een hybride oplossing kan gezien worden als goede tussenoplossing. 

Vraag: Hoe snel is een warmtenet te realiseren? Over welke termijnen gaat het?
Na de verkenning wordt ook gekeken naar leveranciers. Als dat rond is, dan ligt het tussen de 5 jaar en 10 jaar dat de woningen erop aangesloten kunnen worden.

Vraag: Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de prijzen door een leverancier niet heel hoog worden?
Op dit moment wordt er wetgeving voorbereid om de prijzen betaalbaar te houden. Het is niet de bedoeling dat een energieleverancier hoge prijzen gaat vragen. De betaalbaarheid is heel belangrijk, anders kan deze overstap niet worden uitgevoerd.

Vraag: In Eemnes zijn er ook veel huurwoningen, worden die ook meegenomen als het een verkenningsbuurt wordt?
Ja, de woningcorporatie is een gesprekspartij en daar wordt al overleg mee gevoerd.

Stelling: een wijkgerichte aanpak kan mogelijk schelen in de kosten door collectief aan te pakken. 
Reacties van deelnemers: Eemnes is juist sterk om zaken samen te doen. We willen wel veel samen doen, maar het lukt niet erg. Veel mensen haken af, omdat het te lang duurt. Voorkeur is wel om het aan te pakken met de hele straat. 

Stelling: willen bewoners meedenken en meekiezen in welke wijk er gestart wordt? 
Reacties van deelnemers: Idee om het via wijkschouwen te doen waarbij mensen door de wijk heen trekken en dan ook voorbeeldwoningen tonen. Het gaat om sociale processen, ook met de buurt samen. We moeten zorgen dat mensen mee gaan denken en mee gaan doen. Daarom is er ook een energieavond op 23 september. Op die avond komen ook subsidie- en leenmogelijkheden langs. Het kost enorm veel geld, maar als je het over 30 jaar kan financieren, helpt dat. Daarbij: wooncomfort met isolatie is goud waard. 

Een groenere woning wordt bereikbaar met de duurzaamheidslening

Het verduurzamen van uw woning kan u een mooi financieel voordeel opleveren. Om dit nog aantrekkelijker te maken, verstrekt de gemeente Eemnes duurzaamheidsleningen tegen een zeer gunstig rentetarief. Een aanvraag is snel en eenvoudig te regelen met dit aanvraagformulier (pdf 102 KB).

Energie Coöperatie Eemnes: bewoners samen op weg naar een duurzame toekomst.

De energiecoaches van EemnesEnergie staan voor u klaar om u te helpen bij uw vragen over de hoge energieprijs, over energiebesparing en verduurzaming. Voor meer informatie kunt u langskomen in het Huis van Eemnes. Iedere donderdag van 13.30 tot 15.00 uur is er een vrijwilliger van EemnesEnergie aanwezig op het Serviceplein spreekuur. Kijk ook op de website van EemnesEnergie of stuur een e-mail naar energiecoach@eemnesenergie.nl

Duurzaam Bouwloket

Eemnes is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket U kunt hier digitaal of telefonisch terecht voor kosteloos, onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning. Denk aan het isoleren van uw woning, het plaatsen van zonnepanelen of het kopen van een warmtepomp. Het loket is goed bekend met de markt. 

Regionale Energie Strategie (RES)

Heel Nederland is aan de slag met het opwekken van schone energie. De gemeente Eemnes zet samen met de Regio Amersfoort stappen om een duurzame regio te worden. Lees meer informatie over de Regionale Energie Strategie (RES)

Steenbreek: Samen voor meer groen in de buurt

Ons klimaat verandert. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Lees meer informatie over Operatie Steenbreek.

Klimaatspecial: Rotonde 

Op 7 mei 2021 verscheen er in de Rotonde een speciale uitgave over klimaat. 

Bekijk de Klimaatspecial (pdf 361 KB)

Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.