Woonvisie Eemnes

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de concept Woonvisie met zorgcomponent 2024-2028 ter inzage wordt gelegd voor inspraak.

Wat zijn prettige plekken om te wonen in Eemnes? Moeten er meer betaalbare woningen komen of meer in het duurdere segment? Zijn er meer woningen nodig voor gezinnen of voor mensen met een zorgvraag? Moet de woonomgeving meer bruisend worden of meer rustgevend?

Begin 2023 is de gemeente Eemnes, samen met bureau Companen, gestart met het traject voor een nieuwe Woonvisie. Naast een woningmarkt- en bevolkingsanalyse hebben we bij onze inwoners en partners ideeën opgehaald. In mei 2023 hebben we de mening van onze inwoners opgevraagd middels een vragenlijst en een fysieke bijeenkomst. Ook hebben we op 22 juni de Dag van het Wonen georganiseerd. Bekijk vooral het filmpje voor een impressie. 

De gemeente Eemnes vindt het belangrijk dat elke inwoner passende woonruimte kan vinden. In Eemnes kun je blijven wonen, groeien we geleidelijk en zorgen we voor woningen voor elke doelgroep. Bij nieuwbouw leggen we de nadruk op een gevarieerd aanbod van woningen en betaalbaarheid. Dit betekent dat er voldoende sociale en middeldure woningen beschikbaar moeten zijn, voor zowel kopen als huren. We vinden het belangrijk dat onze inwoners comfortabel en veilig oud kunnen worden in onze gemeente. Om die reden zorgen we ook voor woningen die geschikt zijn voor alle levensfasen en staan we open voor projecten zoals gemengd wonen en hofjes.

Gelegenheid voor inspraak

Vanaf 5 september tot en met 19 oktober heeft iedereen de kans om het ontwerp van de woonvisie online te bekijken. Er ligt ook een gedrukt exemplaar in het gemeentehuis. Tijdens kantooruren kunt u het ontwerp van de woonvisie bij de receptie van het BEL-kantoor inzien. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Download hier het ontwerp (1,95 kB).

Gedurende deze inspraakperiode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het stadsbestuur. Dit kan door een e-mail te sturen naar woonvisie@belcombinatie.nl of door een brief te sturen naar Gemeente Eemnes, ter attentie van het stadsbestuur, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

Vervolg

Alle reacties op het concept zullen worden verzameld en beantwoord in een reactienota. De reacties zullen zorgvuldig worden afgewogen en waar mogelijk worden meegenomen in de volgende versie. Naar verwachting zal de nieuwe Woonvisie met zorgcomponent in januari 2024 ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Huidige Woonvisie

De huidige Woonvisie is hieronder te vinden.