Woonvisie Eemnes

De vraag om woningen blijft groot. Wij willen graag dat onze inwoners in Eemnes kunnen blijven wonen en dat we kunnen zorgen voor woningen voor elke doelgroep. In onze nieuwe Woonvisie staat hoe we dat willen doen. 

Op 29 januari 2024 stelde de gemeenteraad de Woonvisie met zorgcomponent 2024-2028 vast. Hierin staat wat we de komende jaren willen bereiken op het gebied van prettig wonen in Eemnes. De visie is verdeeld in 5 thema’s. Het uitgangspunt is om iedere Eemnesser een passende woning te bieden. Dit betekent dat we de komende jaren inzetten op passend en betaalbaar woningaanbod voor verschillende doelgroepen. Binnen de bestaande woningvoorraad kijken we naar het beter benutten van bestaande woningen en zetten we in op het creëren van doorstroming binnen de lokale woningmarkt. Ook is er aandacht voor wonen en zorg.

Infogaphic Woonvisie Eemnes 2024-2028

De Woonvisie is tot stand gekomen door onder andere een woningmarkt- en bevolkingsanalyse. Ook hebben we ideeën opgehaald bij onze inwoners en partners. Dat gebeurde via een online enquête, fysieke bijeenkomsten en de Dag van het Wonen. Bekijk het filmpje hieronder voor een impressie.