Afschrift/uittreksel burgerlijke stand

Een afschrift/uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen als u een bewijs nodig heeft van een belangrijke gebeurtenis in uw leven. Bijvoorbeeld van een geboorte of huwelijk. Als de gebeurtenis in een andere gemeente heeft plaatsgevonden moet u het uittreksel daar aanvragen.

Aanvragen

 • Direct via het digitaal loket (binnen 5 werkdagen toegestuurd).
 • Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035).
  Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee en uw pinpas of contant geld.
 • Schriftelijk (binnen 5 werkdagen toegestuurd).
  Zet in de brief de reden van uw aanvraag en onderteken de brief. Bij uw brief moet u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs voegen.

Mocht u met spoed een afschrift/uittreksel nodig hebben, dan kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 035.

Iemand machtigen

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde.

Uittreksel voor het buitenland

Voor internationaal gebruik is het ook mogelijk een uittreksel te verkrijgen dat in meerdere talen is opgesteld. Geeft u dat bij de aanvraag aan.

Kosten

Afschrift/uittreksel burgerlijke stand: € 15,70
Afschrift/uittreksel burgerlijke stand internationaal: € 15,70

Advocaat of notaris?

Bent u advocaat of notaris en hebt u een uittreksel of afschrift nodig van de burgerlijke stand (zoals een geboorteakte, huwelijksakte of een overlijdensakte)? Dan kunt u de uittreksels via het digitaal loket aanvragen met eHerkenning. 

Voorwaarden

U kunt een uittreksel of afschrift aanvragen als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U bent bevoegd om de informatie aan te vragen.
 • U hebt de informatie nodig om uw werk uit te voeren.

U kunt een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand online aanvragen. Hiervoor hebt u nodig:

 • eHerkenning van minimaal niveau 2+
 • de reden van de aanvraag
 • gegevens van de persoon van wie u informatie opvraagt. Naam, geboortedatum en plaats
 • uw Kvk-nummer

Wij streven er naar om het verzoek binnen 5 werkdagen af te handelen.
De kosten voor een uittreksel of afschrift van burgerlijke stand bedragen €16,60

U maakt kosten om een uittreksel of afschrift aan te vragen. Als u een uittreksel of afschrift aanvraagt dat de gemeente u door wettelijke bepalingen niet mag leveren, dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde kosten.