Uittreksel basisregistratie

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. U kunt het nodig hebben als u zich bijvoorbeeld wilt inschrijven voor een woning. Op het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum.

Let op! Mocht u een uittreksel nodig hebben waar alle bewoners van het adres op staan, minder- en/of meerder jarigen, dan hebben wij van de meerderjarige personen (ook van uw echtgenoot/partner) schiftelijk toestemming nodig dat zijn/haar persoonsgegevens worden verstrekt op het uittreksel.

 

Aanvragen

 • Direct via het digitaal loket (binnen 5 werkdagen toegestuurd).
   
 • Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035).
  Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee en uw pinpas of contant geld. Na betaling krijgt u het uittreksel direct mee.
   
 • Schriftelijk (binnen 5 werkdagen toegestuurd).
  Zet in de brief voor welk doel of instantie u het uittreksel nodig heeft. In de meeste gevallen weten wij dan welke gegevens er in het uittreksel moeten staan. Zet vervolgens uw handtekening onder de brief en voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij.

Iemand machtigen

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde.

Uittreksel voor het buitenland

Voor internationaal gebruik is het ook mogelijk een uittreksel te verkrijgen dat in meerdere talen is opgesteld. Geeft u dat bij de aanvraag aan.

Kosten

Uittreksel BRP: € 22,50
Uittreksel BRP internationaal: € 22,50