Zelfbeheer

Zelfbeheer is het vrijwillig onderhouden van een gedeelte van de openbare ruimte. Dat kan een boomspiegel zijn (stukje grond rond een boom in de stoep), plantenbak, plantsoentje of zelfs een hofje of speelplek. Zelfbeheer is gedurende het hele jaar mogelijk, maar kan ook als eenmalige actie worden opgepakt. Vindt u het leuk om mee te doen? Dat kan!

Veel inwoners vinden het fijn om in hun eigen omgeving buiten bezig te zijn, hun leefomgeving mooier te maken of om een praatje aan te knopen met voorbijgangers. Inwoners die aan zelfbeheer doen voelen zich doorgaans (meer) betrokken bij hun woonomgeving. Iedereen kan hieraan meedoen: een individuele inwoner, een groep inwoners, een school, vereniging en alles daartussenin.

Welke plekken geschikt zijn voor zelfbeheer

Bijna al het openbaar groen in de straten is voor zelfbeheer geschikt, maar er zijn wel enkele uitzonderingen. Parken of parkjes en grote groenzones zijn de ’dragers’ van het openbaar groen. We willen hier dan ook een eenduidig beeld. Voor sommige soorten groen is specialistische kennis nodig (denk aan bomen en bijenlinten) en daarom komen deze niet in aanmerking voor zelfbeheer. Ten slotte zijn ook de bermen niet geschikt vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Wilt u toch 1 van deze gebieden onderhouden? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens verderop deze webpagina. Dan kijken we samen wat er mogelijk is.

Spelregels voor zelfbeheer

Voor zelfbeheer geldt een aantal spelregels. Het groen moet bijvoorbeeld openbaar toegankelijk blijven en er mag geen overlast ontstaan, bijvoorbeeld door overhangende takken.

Zelfbeheerders ontvangen hier geen vergoeding voor. Zo nodig ondersteunen we de zelfbeheerders incidenteel met gereedschap, compost, advies en dergelijke. Met enige regelmaat controleren we of het terrein er netjes en volgens afspraak uitziet. Als de zelfbeheerder het groen niet langer kan of wil onderhouden, neemt de gemeente het beheer weer over en wordt het groen voortaan onderhouden zoals dat in de gemeente gebruikelijk is.

Gemeente aangesloten bij Steenbreek

Sinds 2020 is Eemnes aangesloten bij de stichting Steenbreek. Steenbreek wil de leefomgeving vergroenen om zo de biodiversiteit en klimaatbestendigheid te verbeteren. Wilt u tips voor uw eigen tuin? Op de website van Steenbreek (kopje: Tuintips) staat informatie over makkelijk groen (in 7 stappen), regenwater gebruiken, vogels in de tuin, biodiversiteit, bodem en nog veel meer.

Contact

Heeft u belangstelling voor zelfbeheer? Neem dan contact op met de gemeente via e-mail: Ruimte@Belcombinatie.nl