Budgetcoach

De Budgetcoach is er om u te helpen en te adviseren bij problemen rondom geld en (voorkoming van) schulden. De Budgetcoach kan u wijzen op het bestaan van allerlei hulpregelingen en samen met u onderzoeken welke hulp er nodig is.

Daarnaast heeft de Budgetcoach contacten met verschillende hulpverleningsinstanties. Extra aandacht is er voor mensen die zich niet snel tot de gemeente wenden. 

Vragen of informatie? Mail naar: budgetcoach@eemnes.nl

Overzicht in administratie en hulp bij invullen van formulieren?

Goed inzicht en overzicht van de administratie helpt om de juiste keuzes te maken. Het geeft veel mensen ook rust. Kunt u hulp gebruiken bij het invullen van formulieren of aanvragen? Het Formulieren Spreekuur van Humanitas is er elke vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur in het Huis van Eemnes. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ook online is er budgethulp mogelijk. Via Startpunt Geldzaken en Geldfit kunt u een geldplan maken zonder uw naam door te geven. U krijgt zicht op uw inkomsten en uitgaven en u krijgt tips.

Recht op vergoedingen

Met hulp van de website Bereken uw recht!  weet u snel of u recht heeft op bepaalde vergoedingen. Misschien kunt u geld terugvragen, of hoeft u een bepaald bedrag niet te betalen. Bijvoorbeeld toeslagen van de Belastingdienst, minimaregelingen en bijzondere bijstand vanuit de gemeente. Dat is goed om te weten. Zeker als u een laag inkomen heeft.

Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje is erop gericht mensen te ondersteunen om (weer) overzicht te krijgen in hun financiële administratie. Zowel bij schulden, maar bij voorkeur vroegtijdig om juist schulden te voorkomen. Zij bieden hulp met getrainde en deskundige vrijwilligers, die u op een persoonlijke manier begeleiden naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. U kunt zich aanmelden voor hulp via e-mail: info@shmeemnes.nl, telefonisch of via WhatsApp op 06 - 44 22 54 19.