Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De gemeenteraad van Eemnes bestaat uit 13 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners. De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Eemnes, geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de gemeente aan en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders.

 • Samenstelling gemeenteraad

  De gemeenteraad Eemnes bestaat uit 5 politieke partijen.

 • Raadsvergaderingen

  De gemeenteraad vergadert iedere maandag om 20.00 uur en heeft een vergadercyclus van 4 weken. Op de eerste 2 maandagen van de maand is er een Commissie en op de derde maandag een Ronde. De Raad is op de vierde maandagavond.

 • Vergadering meeluisteren

  De (raads)vergaderingen worden opgenomen (audio). Deze opnamen kunt u via het raadsinformatiesysteem terugluisteren. Hier kunt u ook de vergaderingen live meeluisteren.

 • Inspreken

  Belanghebbenden kunnen inspreken bij een onderwerp dat behandeld wordt tijdens de Ronde of Commissie.

 • Presidium

  Het presidium is het overleg met fractievoorzitters en de burgemeester. Zij vergaderen 1 keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden.

 • Seniorenconvent

  Het seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters. Het voorzitterschap berust bij de burgemeester.

 • Griffie

  De gemeenteraad benoemt de griffier en is daarmee werkgever en directe opdrachtgever. De griffier is de eerste adviseur van de raad.

 • Rekenkamer

  De Rekenkamer is onafhankelijk en onderzoekt het functioneren van de Gemeente. Zo’n onafhankelijk onderzoeksinstituut is verplicht voor elke gemeente. De Rekenkamer kan zelf besluiten welk onderzoek wordt uitgevoerd. Maar zo’n onderzoek richt zich altijd op het gevoerde beleid en de besteding van geld. De vragen die de rekenkamer stelt: is het beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig?